Umholo Ka-Billiat uyasolwa ngu Norman Smith

Owayedlalela i-Golden Arrows engu mgadli u-Norman Smith uyasola u-Khama Billiat ngokwehluleka ukutshengisela ukuthi umholo wakhe umfanele yini.

U-Billiat ngowabanye abadlali abaholiswa i-mali ethe xaxa ku-qembu le Kaizer Chiefs ngemva kokufika kwakhe ngo 2018.

Kuleyi season eqalileyo kakahlohli, wancedisa omunye wakhe ukuhlohla (i-assist) mhla bedlala le Maritzburg United, nje, qha.

Kuviki elipheiileyo walimala futhi, kukhanya uzahlala isikhathi engalikhabi.

Asebenzi laye, u-Keagan Dolly laye uthwele amagabha avuzayo ngemuva kokuhlohla kanye laye kuphela kuli season.

“Ezenguqu libhizimusi njalo kuhlelekile nxa labo abadlala besenza okungcono kulabanye bebhadalwa okuphezulu. Labo bobabili (u-Billiat lo Dolly) iyabafanela na imali abayamukelayo? Angicabangi njalo,” lawa ngamazwi ka Smith, ekhuluma le KickOff.

“I-holo lakho kumele lihambelane lokudlala kwakho. Nxa usehluleka enkudleni kodwa uphiwa imali enengi, yinkinga. Nxa kunguwe owamukela leyo mali usehluleka enkudleni, kumele uzwe unembeza, uzisola lawe,”

“Yindaba-nye eku Keagan lo Khama, omunye omuntu angezwa njani esebenza kakhulu, lempumela ikhona kodwa eholiswa engayingaphi. Kungamzwisa ubuhlungu lowo mdlali”

“Nxa siyikhangelisisa li ndaba, bobabili abaka tshengiseli ukuthi kumele bahole imali abayiholayo nxa sikhangela abakwenzayo phakathi kwenkundla njalo kumele batshelwe lokhu.”

U-Billiat lo Dolly badlala bonke bethunqisa inthuthu okumangazayo besakuqembu le Mamelodi Sundowns lo Learnado Castro, bobathathu behluleka ukuphinda ababekwenza ku-season eliphelileyo, kodwa.

“Ngombono wami, baphiwa imali zonke lezi ngoba kukhangelwa ababekwenza kwelinye i-qembu,” ngamazwi kamfoka Smith njalo.

“Ngilethemba ukuthi bazaqala ukudlala kuhle futhi, emaduzaneni, ngoba kunengi okukhangelelwe kibo, nxa sifanisa lemali abayi holayo.”

 

 

Copyright © Soccer24, 2022. All Rights Reserved
NEWS MATCHCENTRE TABLES VIDEOS